הבלוט- עיר ימים, מתחם 9

בחירת דירה

כאן אפשר לראות את לצפות ולבחור את הדירות שמעניינות אתכם. ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה.

למעבר לעמוד הסינון

מחיר למשתכן

תכנית זו הינה שיטת שיווק חדשה שיזם משרד הבינוי והשיכון. התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה לרכוש דירה במחיר הנמוך ממחירי השוק. לאתר משרד השיכון

פירוט השלבים

הצגת הפרוייקט

חברתנו תעמוד לרשות משפרי הדיור שזכו במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

בחירת הדירה

חברת אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה אישור זכאות
. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה בסיס להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.

למועד בחירת הדירה הזוכים מחוייבים להביא בנוסף לתעודות הזהות גם:
1) אישור זכאות
2) הודעה על זכייה.
ניתן למצוא את שניהם באתר ההגרלות ב"אזור האישי" ע"י כניסה ל"הודעות שלי".


אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).
מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.
בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

תהליך רכישת הדירה

1. לאחר שהגעתם ליום בחירת הדירה לפי זימונה של החברה, יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרצו לרכוש מתוך מגוון הדירות המוצע במסגרת תכנית מחיר למשתכן
2. סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה).

לידיעתכם, לא ניתן לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור.

1. בהגיע תורכם לבחור את הדירה על פי המועד שיקבע לכם, יוקצו לכם 45 דקות לבחירת דירה.
2. לאחר בחירת הדירה תדרשו לתאם מועד לחתימה על הסכם המכר
3. במועד בחירת הדירה וחתימת החוזה תידרש נוכחות שני בני הזוג, יש להגיע עם תעודות זהות ופנקסי שיקים.
4. היה וביקשתם לוותר על הרשמתכם להגרלה, זכייתכם או מיקומכם ברשימת ההמתנה, עליכם להודיע בכתב לחברת אלון מרדכי ובניו על כך בדואר אלקטרוני , office@amloni.co.il ההודעה תהיה במסמך מסודר וחתום על ידיכם בצירוף שם מלא , מספר ת.ז, מספר טלפון ומספר זכיה סידורי.
5. זוכה שחזר בו מבקשתו ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבתקנון מחיר מטרה, תבוטל זכייתו.

חתימת חוזה

במעמד בחירת הדירה תתבקשו לתאם מועד לחתימת חוזה המכר. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.

מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי.

1 הצגת הפרוייקט

חברתנו תעמוד לרשות משפרי הדיור שזכו במתן מידע על אופן הרכישה במסגרת “מחיר למשתכן” במתכונת הבאה: זימון יזום של הזוכים ע”י החברה לקבלת הסבר ומידע על התהליך.

חברת אלון מרדכי ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ תזמן את הזוכים עפ”י מיקומם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, תעודה מזהה אישור זכאות
. כמו כן, במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה – טופס זה יהווה בסיס להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה.

למועד בחירת הדירה הזוכים מחוייבים להביא בנוסף לתעודות הזהות גם:
1) אישור זכאות
2) הודעה על זכייה.
ניתן למצוא את שניהם באתר ההגרלות ב"אזור האישי" ע"י כניסה ל"הודעות שלי".


אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה (עפ”י נהלי משרד הבינוי והשיכון).
מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה, או נציג מטעמם המלווה ביפוי כוח נוטריוני.
בסיום הליך זה יתואם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה – יחד עם זאת, יהיה ניתן לחתום על חוזה רכישה גם במעמד זה.

1. לאחר שהגעתם ליום בחירת הדירה לפי זימונה של החברה, יהיה עליכם לבחור את הדירה שתרצו לרכוש מתוך מגוון הדירות המוצע במסגרת תכנית מחיר למשתכן
2. סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה).

לידיעתכם, לא ניתן לשנות את סדר בחירת יחידות הדיור.

1. בהגיע תורכם לבחור את הדירה על פי המועד שיקבע לכם, יוקצו לכם 45 דקות לבחירת דירה.
2. לאחר בחירת הדירה תדרשו לתאם מועד לחתימה על הסכם המכר
3. במועד בחירת הדירה וחתימת החוזה תידרש נוכחות שני בני הזוג, יש להגיע עם תעודות זהות ופנקסי שיקים.
4. היה וביקשתם לוותר על הרשמתכם להגרלה, זכייתכם או מיקומכם ברשימת ההמתנה, עליכם להודיע בכתב לחברת אלון מרדכי ובניו על כך בדואר אלקטרוני , office@amloni.co.il ההודעה תהיה במסמך מסודר וחתום על ידיכם בצירוף שם מלא , מספר ת.ז, מספר טלפון ומספר זכיה סידורי.
5. זוכה שחזר בו מבקשתו ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבתקנון מחיר מטרה, תבוטל זכייתו.

במעמד בחירת הדירה תתבקשו לתאם מועד לחתימת חוזה המכר. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון.

מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי.

!

בהוראת משרד השיכון לא יתקיימו כנס זוכים, הדיירים יזומנו לבחירת הדירה

אודות הפרויקט

הפרויקט הוא ייחודי לשכונת עיר ימים בגלל המרכז המסחרי שנבנה איתו.
בתכנון הפרויקט הושקעה מחשבה רבה על מנת לעשות הפרדה מוחלטת בין המגורים ולמסחר וזה מתבטא בחניות נפרדות בין קומות החניונים ובכניסה לבניינים
אנו בטוחים שכל הזוכים יתרשמו לטובה מהתכנון האטרקטיבי וגודל הדירות שתוכנן על מנת שתהנו מהדירות

הסביבה

שכונת עיר ימים נמצאת בנקודה הכי צפון מערבית בעיר אשקלון בין שמורת הטבע לחוף הים המרהיב של אשקלון על עתודת הקרקע הטובה ביותר שיש באשקלון
האזור המבוקש מתאפיין בנגישות מצויינת לצירי תנועה מרכזיים ולכביש העוקף החדש של העיר אשקלון וליצאה הצפונית החדשה אשר מגיעה על לישוב ניצן.

הקבלן

חברת אלון מרדכי ובניו חברה לבנין ופיתוח בע"מ הוקמה עבור פרויקטים מיוחדים כמו אלו, היא חברת בת של אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ אשר חרטה על דגלה את ערכי האמינות, המקצועיות והנאמנות אל מול כל לקוחותיה, מתוך ההבנה שהצלחה בתחום מבוססת על הקשר החזק בין החברה, הפרויקט והמשפחה.
כי כשהפרויקט מוצלח והמשפחה מאושרת
משנת 1994 שבה נוסדה חברת אמלוני לבניין ופיתוח עומדת החברה בכל הצמתים המרכזיים של הפיתוח הסביבתי באזור זה, עם ההתמחות במתחמי נדל”ן יוקרתי למגורים, נדל”ן עסקי ונדל”ן מסחרי. כמו כן, במהלך השנים צברה החברה ניסיון עשיר בפרויקטים רחבי היקף. החברה , אנחנו מרגישים תחושת סיפוק בדרך לפרויקט הבא

*ההדמיות להמחשה בלבד

ליצירת קשר

שינוי גודל גופנים
ניגודיות